Thông tư 05/2019/TT-BCT cập nhật quy định chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái

Tin Tức

Tin Tức

Thông tư 05/2019/TT-BCT cập nhật quy định chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái

Ngày đăng : 23/05/2019 - 11:06 PM

Hợp đồng điền mặt trời trên mái nhà được ký kết với thời gian mua bán điện trong 20 năm với giá 9.35 cents USD/kWh. Giá điện mua bán năm 2019 được quy đổi là 2.134 VNĐ/kWh và sẽ tăng dần qua các năm theo biến động tỷ giá USD/VND. 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 05/2019/TT-BCT cập nhật quy định chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 193 193
Zalo